تعویض مدل و سایز

07 شهریور 1402
131 بازدید


تعویض سایز و مدل پس از خرید تا ۷۲ ساعت برای خریدار امکان پذیر است. این قانون برای شرایطی است که خریدار سایز را اشتباه انتخاب می کند و پس از دریافت محصول متوجه اشتباه خود می گردد و یا از پاخور کتونی رضایتمند نیست. ضمن اینکه برای تعویض سایز یا مدل کتونی استفاده شده و آسب دیده نباشد.

هزینه تعویض سایز و مدل فقط در صورتی که قصور از تیم کتونی اِلـ . اِی باشد به عهده ی فروشگاه کتونی اِلـ . اِی است. در غیر اینصورت تمامی هزینه ها اعم از ارسال و ارسال مجدد برای مشتری برعهده ی شخص خریدار می باشد و فروشگاه کتونی اِلـ . اِی هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.


 

https://katoni-la.com/